Korrekturläsning

Jag åtar mig att korrekturläsa svenska texter - både svenska originaltexter och texter som har översatts till svenska från engelska eller spanska.

Lena Holmlund

- översättning och korrektur 

Det finns olika typer av och nivåer för korrekturläsning (eller språkgranskning)

- allt ifrån rättning av stavfel till ren spökskrivning. Mitt företag erbjuder den tjänst som föreningen Examinerade språkkonsulter i svenska kallar avancerad korrekturläsning, d.v.s. kontroll av stavning, böjning, avstavning, kommatering och meningsbyggnad, t.ex. syftningsfel.

 

Faktagranskning ingår ej.